Faderfox UC4 Cena: 1619.00 zł

OPIS:

UC4 to uniwersalny kontroler do hardware-u i software-u, współpracującego ze standardem MIDI.

UC4 ma na swoim pokładzie: 8 wciskalnych enkorderów (bez ograniczeń), 9 fader-ów i 8 przycisków. Wszystkie są przypisywalne do 8 grup, co pozwala na kontrolę łącznie 264 parametrów (w ramach 1 setupu użytkownika). 4-cyfrowy wyświetlacz i 8 diod LED umożliwia podgląd wartości wszystkich kontrolerów.

Różne rodzaje komunikatów MIDI (takie jak: program change, pitchbend czy aftertouch) mogą być wysyłane w trybach relative lub absolute, dzięki czemu są możliwe różne rodzaje przyspieszenia.
Enkodery mogą pracować w trybie 14-bitowych kontrolerów o wysokiej rozdzielczości co sprawia, że są wystarczająco czułe do kontroli „czułych” parametrów takich jak Cutoff rezonującego filtra.

Użytkownik ma do swojej dyspozycji łącznie 18 setup-ów, do zapisania ustawień. Ustawienia te można zgrywać (jako backup) za pośrednictwem sysex dump.

 
Polityka prywatności