Faderfox PC12 Cena: 3249.00 zł

OPIS:

PC12 jest następcą uniwersalnego kontrolera PC44, do wszystkich sterowalnych poprzez MIDI rozwiązań soft i hardware’owych.

Możesz połączyć ze sobą parę (lub więcej) nowych modułów Faderfox, dzięki specjalnym portom umieszczonym po prawej stronie modułów.

Co więcej, w urządzeniu są zainstalowane są 4 porty MIDI i port USB, które dają dodatkowe możliwości konfiguracji.

Kontroler jest obudowany w aluminiowy case o wymiarach takich jak urządzenia Elektron, co sprawia że PC12 jest idealnym uzupełnieniem setupu z Elektronami (serii MK1). Oczywiście, PC12 może być również wykorzystany jako tradycyjny kontroler, w formie 12-śladowego miksera do Twojego DAW.

Urządzenie ma na pokładzie: 72 pokrętła, 12 przycisków i 12-śladowy layout.
PC12 obsługuje różne rodzaje komunikatów MIDI, m.in. control change, note on/off, pitchbend, aftertouch, program change. W prosty sposób możesz przypisać dany komunikat MIDI do kontrolera.

Dodatkowo, pokrętła i klawisze można zmapować do komunikatów MIDI dzięki funkcji MIDI learn. Pokrętła działają ze standardową rozdzielczością 7-bit, tak by zachować pełną kompatybilność z dowolnym software’m i hardware’em. Urządzenie ma dostępne 30 zapisywalnych setupów ustawień, do własnych kombinacji. Możliwy jest backup i restore dzięki sysex dump.

Ustawienia fabryczne są stworzone z myślą o kontroli oprogramowania muzycznego i video. Są dostępne również dodatkowe presety pod Ableton Live i Elektron Rytm.

 
Polityka prywatności